logo logo  

वि दे ह 

प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका

मानुषीमिह संस्कृताम्

ISSN 2229-547X VIDEHA

विदेह नूतन अंक बालानां कृते

विदेह

मैथिली साहित्य आन्दोलन

Home ]

India Flag Nepal Flag

(c)२००४-१६. सर्वाधिकार लेखकाधीन आ जतय लेखकक नाम नहि अछि ततय संपादकाधीन।

 

वि  दे  ह विदेह Videha বিদেহ http://www.videha.co.in  विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका Videha Ist Maithili Fortnightly e Magazine  विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका नव अंक देखबाक लेल पृष्ठ सभकेँ रिफ्रेश कए देखू।

बालानां कृते

विदेह मैथिली मानक भाषा आ मैथिली भाषा सम्पादन पाठ्यक्रम

भाषापाक

मनोज कुमार मंडल

२ टा बाल कविता

कली 
काँच कली हम बेली छी 
मायक हम अलबेली छी
नित सुनैत हम लोरी छी
सुन्नर उपवन बना बास करब हम
फूल बनि छितरब एक दिन 
छोट पैग मिल बनौने छी
सुन्नर बाग हम बसौने छी
सबहक मन ललचौने छी
शोभा हम आ शोभित सुन्नर वन
फूल बनि गमकब एक दिन 
मुनि झाँपि हम रखने छी
मायक सिनेह बटोरै छी
ज्ञानक सिर सिरजौने छी
शुभ हम शुभे हम्मर उपवन
फूल बनि देव पूजि एक दिन

वीरक पत्नी
आँचलक दूध दबौने छी
आँखिक नोर सुखौने छी
बनि गेल आब करेज पाथर
सीमानक बाट धऽ निकलल छी

नहि देखल जाय अछि बाल रुदन
बिलखि रहल वीरक परिवार
अवला अवला सुनि सुनि
आँचल सक्कतसँ बान्हि निकलल छी

एक दिश दानव ललकारि रहल
हथियार उठा आतंक मचौने अछि
दोसर दिश पेटक ज्वाला आब
व्याथासँ व्यथित सिहरल छी

रनभेदी आब बाजि उठल अछि
ठेकानल डेग आब उठौने छी
उड़ी आकाशमे भरि तिरंगा
गाड़ी लऽ आब निकलल छी

हे जनक नंदनी जानकी
माय जानि अहाँक सुमरै छी
बल बुधि ज्ञानक आशीष दिऽ
अहाँक रुप सिरजाबै छी

छुटि गेल अविलम्ब हम्मर
अप्पन जिम्माक रुप निहारै छी
वीरक काम कऽ पूरा क' कऽ
माय अहीँ लग आब आबै छी

ऐ रचनापर अपन मंतव्य ggajendra@videha.com पर पठाउ।